Stoffilter

Raak installatiebouw B.V. heeft een filter ontwikkeld dat compacter is dan het traditionele filter en een aanzienlijk hogere capaciteit kan verwerken. Concreet houdt dit in dat er compacter gebouwd kan worden, dus een installatie met een hogere capaciteit in een kleinere behuizing, wat vanzelfsprekend een kostenreductie teweeg brengt voor de eindgebruiker.

Dit is een van de vele voorbeelden van nieuwe ontwikkelingen die denkbaar zijn in onze wereld van gastechnologie.